UNITEK produkuje farby Pantone w oparciu o wzorce cyfrowe PantoneLive od 2016 roku
Natura jest najlepszym projektantem koloru - Pantone to ich odwzorowanie

Co możemy dla Ciebie zrobić

Produkowane farby Pantone

Asortyment produkcji stanowią farby offsetowe w wersji konwencjonalnej, UV i LED. Specjalizujemy się także w produkcji farb niskomigracyjnych, używanych w produkcji opakowań spożywczych i tytoniowych.

Osobnym działem produkcji są farby płynne flexo UV.

Do produkcji używamy wyłącznie komponentów farbowych firmy Sun Chemical, gwarantujących wysoką stabilność produkowanych farb.

Farby produkowane są w większości przypadków z dokładnością dE2000 < 1,50.

Jeżeli jakość podłoża – na które jest wykonywana farba – pozwala, możemy wyprodukować farbę z dokładnością dE2000 < 1,00.

Gotowe farby dostarczamy wraz z „Przedrukiem próbnym farby mieszanej” z testera IGT i certyfikatem jakości z chmury X-Rite Color iQC.

Książeczka przedruku ułatwia operatorowi maszyny drukarskiej precyzyjnie „dojechać do koloru”.

Chmura PantoneLIVE zapewnia dostęp do cyfrowych wzorców kolorów Pantone

Wzorce używane do produkcji farb 

Podstawowym cyfrowym wzorcem kolorystycznym, używanym w produkcji farb offsetowych i flexo, jest chmura PantoneLIVE.

Możemy także użyć na życzenie klienta starszej wersji wzorców cyfrowych takich jak Pantone Plus Series (C, U), Pantone Matching System (C, U i dodatkowo M – Pantone Matt), HKS (K, N).

Produkujemy także farby na podstawie suchych i mokrych próbek dostarczonych przez klienta. 

Możemy wyprodukować farbę na podstawie wzorca cyfrowego CxF lub Lab dostarczonego przez zamawiającego.

Przedruki kolorystyczne farby

Nasze laboratorium produkuje przedruki farb Pantone potocznie nazywanymi „Książeczką koloru”.  Wykonywane są one na testerze IGT-C5 przy pomocy farby drukarskiej na podłożu zleconym przez zamawiającego. Przedruk taki pokazuje jak wygląda „prawdziwy” koloru Pantone.

Książeczka koloru jest bardzo pomocna w pracy drukarni gdyż pozwala precyzyjnie określić z zamawiającym druk jak dokładnie wygląda dany kolor Pantone po wydrukowaniu na danym podłożu. 

Mieszalnia Farb Pantone UNITEK zapewnia wsparcie i doradztwo techniczne w zakresie druku CMYK i Pantone dla swoich klientów

Usługi wsparcia technicznego klientów

Wspieramy naszych klientów zarówno w utrzymaniu standardu kolorystycznego według norm ISO 12647-2 jak i wewnętrznych standardów produkcji koloru.

Pomagamy w procesie rozpatrywania reklamacji druków, zarówno od strony zamawiającego jak i wykonawcy zlecenia.

Wykonujemy szczegółowe Raporty Techniczne związane z problemami kolorystyki prac.

Szkolimy pracowników, przekazując im praktyczną wiedzę o pracy z kolorem i problemach, które mogą wystąpić podczas druku CMYK i kolorami Pantone.

Wykonujemy certyfikację spektrofotometrów X-Rite eXact w oparciu o chmurę NetProfiler

Brend kolorystyczny marki

W świecie powszechnej dostępności towarów, pierwsze wrażenie wywierane przez produkt, odgrywa decydującą rolę w przyciągnięciu uwagi klienta. Trwałość wrażenia i jego zapadalność w pamięci, jest kluczowym elementem budowy silnej marki produktu. Kluczem do jej osiągnięcia jest silny, konsekwentnie powtarzalny brend kolorystyczny.

Tworzenie brandu kolorystycznego nie jest przypadkowych doborem barwy. To sztuka łączenia psychologii koloru, estetyki i celów marki.

Projektując dla Ciebie kolorystykę, staramy się zrozumieć wartości i cele Twojej firmy, a następnie przekształcić je w unikalny zestaw kolorów, które będą mówić o Twojej firmie i marce przez nią kreowaną.

Obraz Composition No. II, który widzisz obok, zostało stworzone przez holenderskiego malarza – Pieta Mondriana. Jego malarstwo, stało się ikoną współczesnego wzornictwa przemysłowego i są powszechnie rozpoznawalne.

Kolorystyka oraz forma w którą stworzył, stały się jego znakiem rozpoznawczym już od ponad 100 lat.

14 listopada 2022 roku obraz ten został wystawiony na aukcji, przez dom aukcyjny Christie’s, w cenie 50 milionów dolarów.

I to jest prawdziwa marka…

UNITEK pracuje z najlepszymi

Chmura PantoneLIVE do cyfrowe wzorce koloru dla naszych farb
Chmura NetProfiler ułatwia certyfikację urządzeń biorących w produkcji i kontroli jakości Mieszalni Farb Pantone UNITEK
To partner strategiczny Mieszalni Farb Pantone UNITEK
Kolory Pantone dla Twojej drukarni
Chmura X-Rite Color iQC zapewniająca przepływ danych kontroli jakości na każdym etapie produkcji farby i druku
Czołowy producent urządzeń pomiarowych i oprogramowania do produkcji kolorów Pantone

FAQ — najczęściej zadawane pytania dotyczące problematyki Pantone i nie tylko...

Apla – powierzchnia zadrukowana przez pełne pokrycie farbą (bez rastrów), służąca jako podkład pod tekst lub ilustrację. Bardzo często takie powierzchnie są zadrukowywane farbami Pantone.

PantoneLIVE – chmura, w której są przechowywane wzorce cyfrowe kolorów Pantone. Chmura ta zawiera kolory podstawowe oraz zależne. W PantoneLIVE zawarte są także kolory używane w druku brandów marek takich jak P&G, Coca-Cola, Heinz, itd. – jednak korzystanie z tego zasobu wymaga dostępu udzielonego firmie przez producenta marki.

Podłoże – to coś na czym drukujemy. To bardzo ważny element podczas produkcji farby. Aby zachować idealny kolor, farba musi być wyprodukowana na podłoże na którym będzie drukowana. Zmiana podłoża w większości wypadków spowoduje zmianę koloru. W niektórych wypadkach zmiana podłoża może spowodować bardzo dużą zmianę koloru.

Przestrzeń barwna – widma fal elektromagnetycznych z zakresu światła widzialnego od 380 do 780 nm [nanometr]. Przestrzeń ta opisywana jest przez wiele modeli matematycznych takich jak: RGB, CMYK, CIE XYC, CIE Lab, CIE LUV

Przezierność farby – termin ten określa krycie farby offsetowej. Grubość warstwy farby drukarskiej nałożonej na podłoże w procesie druku wynosi kilka mikrometrów (1 μm - 1/1 000 000 metra), dlatego warstwa koloru jest w pewnym stopniu „przeźroczysta”.

Spektrofotometr – przyrząd pomiarowy służący do pomiaru Lab farby. Urządzenia te mogą wykonywać wiele innych pomiarów takich jak gęstość, połysk, metameryzm. Dominującym producentem tych urządzeń dla poligrafii jest X-Rite i TECHKON. Należy zaznaczyć, że urządzenia TECHKON nie są obsługiwane przez oprogramowanie X-Rite i chmurę PantoneLIVE.

Światłoodporność farby – określa odporność farby na zmianę koloru z upływem czasu pod wpływem światła słonecznego. Parametr ten wyrażony jest, według normy ISO 12040, w skali od 1 do 8 – gdzie 1 to „bardzo słaba” a 8 to „wybitna”. 

Transfer farby – parametr określający ilość nałożonej farby drukarskiej w gramach na 1 m² podłoża drukarskiego. Średni transfer farby waha się w przypadku farb offsetowych w granicach od 0,70 g/m² do 2,30 g/m²

Gęstość optyczna – mierzona przez densytometry (np. listwy pomiarowe w maszynach offsetowych). Matematycznie gęstość optyczna równa jest logarytmowi dziesiętnemu stosunku intensywności światła odbitego do intensywności światła padającego na badany materiał. Czym większa gęstość optyczna, tym więcej światła podłoże (w tym wypadku farba) pochłania. Można go utożsamiać z grubością warstwy farby naniesionej przez maszynę drukarską na podłoże. Pomiar ten jest w większości densytometrów wykonywany z użyciem filtra polaryzacyjnego (tz. warunki pomiaru M3).

Warunki pomiarowe – w pomiarach koloru wyróżniamy:

 • M0 – pomiar bez żadnych filtrów
 • M1 – pomiar bez filtrów, doświetlenie próbki podczas pomiaru światłem UV
 • M2 – pomiar z filtrem blokującym światło UV
 • M3 – pomiar z użyciem filtra polaryzacyjnego. Filtr ten „odcina” błyszczenie farby.

W poligrafii najczęściej używamy warunków pomiarowych M0, M1 (farby fluo), M3 (powszechnie używany w pomiarach suchej i mokrej farby)

Geometria pomiaru – oznacza ona układ geometrii, w jakim urządzenie spektrofotometryczne zbiera dane dotyczące koloru próbki. Geometria ta obejmuje położenie źródła światła, obserwatora i układ geometryczny obserwacji próbki. Kluczowym jest to, jak światło jest przekazywane i zbierane przez urządzenie podczas pomiaru. Wyróżniamy:

 • 0/45 – światło jest wysyłane pod kątem 45 stopni do powierzchni próbki, a zbierane jest pod kątem 0 stopni (patrząc w kierunku źródła światła). Jest to powszechna geometria w przemyśle drukarskim i pomiarach barwnych, gdzie uzyskanie danych zgodnych z obserwacją ludzką jest kluczowe.
 • 0/0 – zarówno światło wysyłane, jak i zbierane są pod kątem 0 stopni. Nie jest stosowana w pomiarach koloru tylko pomiarach połysku, gdzie mierzone jest odbicie bezpośrednio od powierzchni próbki.
 • d/8 – światło jest wysyłane pod pewnym kątem (zazwyczaj 8 stopni), a zbierane jest pod kątem łączącym 0 i 8 stopni (patrząc w kierunku źródła światła). Jest używana w wielu zastosowaniach, w tym w branży farb i powłok, gdzie próbka koloru mocno błyszcząca. Tego typu geometria jest stosowana w spectrofotometrach sferycznych. Urządzenia te są używane w poligrafii do pomiaru farb metalicznych. 

Szczegółowy opis tego zagadnienia znajdziecie w artykule „Geometria pomiaru spektrofotometrów".

Odporność chemiczna farby – parametr określony w normie ISO 2836. Określa on czy dana farba jest odporna lub nie na działanie alkoholu, zasad i rozpuszczalników organicznych. Często farba mająca odporność na alkohol, zasady i rozpuszczalniki nazywana jest potocznie Resistant.

Oświetlenie standardowe – parametr wyrażony najczęściej temperaturą barwy świata. 

 • D65 (6500 Kelvinów) – symuluje światło dzienne. Zgodne ze wszystkimi regulacjami międzynarodowymi stosowane do wizualnej oceny i porównywania barw (CIE D 65)

 • D50 (5000 Kelvinów) – symuluje światło dzienne. Odpowiednie dla druku, proofingu, reprodukcji i obróbki graficznej.

 • TL84 (4100 Kelvinów) – symuluje typowe oświetlenie wewnątrz sklepów, biur, supermarketów i wystaw.

 • A – Incandescent (2700 Kelvinów) – symuluje oświetlenie wewnątrz domów, biur i hoteli.

 

Metameryzm – zjawisko polegające na różnym odbiorze barwy tej samej substancji barwiącej (np. barwnik zawarty w farbie) w zależności od rodzaju światła (temperatury barwowej), w którym dana substancja barwiąca jest obserwowana. Substancja barwiąca o silnym metameryzmie, to substancja silnie zmieniająca barwę pod wpływem zmian widma światła oświetlenia. Zjawisko metameryzmu spektakularnie ujawnia się wówczas, gdy dwie substancje barwiące oglądane w tym samym oświetleniu (np. dziennym) odczytywane są jako zbliżone barwą do siebie, natomiast w innym oświetleniu (np. żarówki), z powodu ich różnego metameryzmu, jako różniące się między sobą. W produkcji farby zjawisko metameryzmu jest uwzględniane i dobieramy tak recepturę farby, aby było jak najmniejsze. Wartość metameryzmu jest wyrażona parametrem dE. Podczas produkcji farb porównujemy farbę w oświetleniu D50, TL84 (sklepowe) i A (oświetlenie w domu).

Farby Pantone dla Ciebie  –chętnie o tym porozmawiamy

Kontakt

Kolory Pantone potrafią być bardzo przyjemne dla oka – w tym wypadku żółty i kobieta z parasolką

Specjalizujemy się w produkcji farb mieszanych dla przemysłu poligraficznego i produkcji opakowań klasy Premium. Produkujemy farby Pantone offsetowe i flexo UV.

Menu

Adres

ul. Kościuszki 59B,

32-540 Trzebinia

Kontakt

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Właścicielem strony jest UNITEK – wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2024 UNITEK